16 березня 2017 р.


Про проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах, у 2016/2017 навчальному році https://www.schoollife.org.ua/pro-provedennya-derzhavnoyi-pidsumkovoyi-atestatsiyi-u-zagalnoosvitnih-navchalnyh-zakladah-u-2016-2017-navchalnomu-rotsi/

1 коментар: