Нормативно-правові документи

Орієнтовний перелік нормативно-правових та інших документів

 1. Конституція України.
 2. Закон України «Про освіту».
 3. Закон України «Про загальну середню освіту».
 4. Діючі навчальні програми: Правознавство 9-10 кл.; Історія  України. Всесвітня історія 5- 9 кл.; Історія України 10-11 кл.; Всесвітня історія 10-11 кл..
 5. Навчальна програма з основ правознавства для 9 класу загальноосвітніх навчальних закладів. ПРОЕКТ 2012 р. (ще не вступила в дію).
 6. Наказ МОН від 21.08.2013 р. №1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти».
 7. Лист МОН від 29.10.2007 р. №1/9-651 «Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів».
 8. Лист МОН від 07.07.2008 р. №1/9-433 «Про упровадження допрофільної підготовки учнів загальноосвітніх навчальних закладів».
 9. Наказ МОН від 03.06.2008 р. №496 «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів».
 10. Наказ МОН від 05.05.2008 р. №371 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі  загальної середньої освіти».
 11. Лист МОН від 14.02.2014 р. №1/9-115 «Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2013/2014 навчальному році». (тут є рекомендації щодо проведення ДПА)
 12. Лист МОН від 24.05.2013 р. №1/9-368 «Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення  базових дисциплін в основній школі».
 13. Лист МОН від 29.08.2014 р. №1/9-433 «Про рекомендації щодо забезпечення навчального-виховного процесу у 6 класі загальноосвітніх навчальних закладів у 2014/2015 навчальному році».
 14. Методичні рекомендації щодо викладання предметів суспільно-гуманітарного спрямування у 2014-2015 н. р..
 15. Указ Президента України від 25.06.2013 р. №344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на період до 2021 року».
 16. Лист МОН від 01.07.2014 р. №1/9-343 «Про організацію навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах і вивчення базових дисциплін в основній школі».
 17. Наказ МОН від 17.05.2013 р. №551 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 03.04.2012 р. №409». (записи назв курсів у журнали 5-6 кл.)
 18. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. №1392 «Про затвердження Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти». (в додатках є державний стандарт загальної середньої освіти)
 19. Наказ МОН від 03.04.2012 р. №409 «Про затвердження Типових навчальних планів загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня».
Зразки документів, запозичені з мережі Інтернет
 1. Посадова інструкція вчителя історії і правознавства. (зразок)
 2. Планування самоосвіти вчителя. (зразок)
Варто також тут зберігати
Ø  Копії сертифікатів, якщо Ви маєте, комп’ютерних курсів: Майкрософт, Інтел. Вони продемонструють проходження Вами навчання з нових інформаційно-комунікаційних технологій.
Ø  Рекомендації щодо організації національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді в умовах загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів. (можна запозичити у виховників, зараз актуально для вчителів історії)
Ø  Вимоги до сучасного уроку історії. (статті з періодики, з Інтернету)
Ø  Пам'ятки для роботи на уроці історії.
Ø  Схеми аналізів уроків, розробки інноваційних уроків, виховних заходів.

Ø  Поради молодому вчителю та інше, на власний розсуд і уподобання.