Школа молодого вчителя

ПЛАН РОБОТИ
ШКОЛИ МОЛОДОГО ВЧИТЕЛЯ
ІСТОРІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА НА 2014/2015 н. р.
Метою роботи школи молодого вчителя історії та правознавства району протягом 2014/2015 н. р. є надання педагогам-початківцям методичної допомоги у розв'язанні першочергових проблем, подоланні труднощів, з метою підтримання їхньої творчої наснаги, бажання плідно працювати. Також, важливою метою роботи є вивчення та вдосконалення нової форми роботи – практичних занять, розгляд актуальних і важливих питань методики викладання предметів суспільно-гуманітарного спрямування, підвищення професійної майстерності молодого педагога.
До основних завдань роботи школи молодого вчителя історії та правознавства у новому 2014/2015 н. р. слід віднести:
v опрацювання і вивчення нормативних документів МОН України з питань викладання навчальних предметів, ознайомлення з вимогами щодо оформлення та ведення шкільної документації;
v ознайомлення молодих учителів з актуальними проблемами методики викладання предметів суспільно-гуманітарного спрямування, педагогічним досвідом досвідчених учителів, учителів новаторів та вчителів-методистів;
v допомога молодим спеціалістам у розв’язанні конкретних, індивідуальних проблем, які виникають безпосередньо під час роботи;
v допомога вчителям у професійному становленні, виробленню індивідуального стилю діяльності, розвитку фахового потенціалу.
Заплановано проведення чотирьох засідань представників школи молодого вчителя історії та правознавства у межах навчального року.


Підготував учитель історії і правознавства Ангелівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Василів Андрій Петрович
"Особистість та діяльність Александра Македонського за історичними джерелами"