Аналіз уроку

Орієнтовна схема аналізу уроків історії та правознавства
Дата___________________
Учитель___________________ Предмет___________________________ Клас _____________
Тема уроку_______________________________________________________________________
Мета відвідування________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

№ п/п
Елементи уроку
Аналіз уроку
1.
Тип уроку

Формування умінь і навичок

Комбінований урок

Нестандартна форма уроку

Перевірка знань

Засвоєння нових знань

Узагальнення та систематизації

Практична робота

2.
Готовність вчителя до уроку

Чи наявні: календарний план, конспект?

Оснащеність уроку засобами демонстрації, наочними посібниками

3.
Структура і зміст уроку

І. Організаційна частина уроку


Кількість учнів у класі: присутніх, відсутніх

Дисципліна на уроці: відмінна, добра, задовільна, погана, дуже погана


ІІ. Актуалізація знань учнів


Метод опитування: біля дошки, опитування по картках, ущільнене опитування, програмове опитування

Форма опитування: індивідуальне, групове, фронтальне, усне, письмове

Формування запитань: ясне, чітке, не чітке

Чи активізує вчитель розумову діяльність учнів?

Опитано учнів (кількість)

Виставлені оцінки

Правильність оцінок: правильно, завищено, неправильно, мотивування, не мотивовано


ІІІ. Мотивація навчальної діяльності


Оцінка важливості для учнів нового матеріалу

Вміння показати те, чого учні мають навчитися в ході уроку

Чи чітко визначити мету уроку?


ІV. Вивчення нового матеріалу


Науковий рівень: високий, задовільний, незадовільний

Послідовність і логічність висновків: чітка, слабка, відсутність послідовності взагалі

Зв'язок з життям, практикою: високий, низький, середній, відсутній

Мова вчителя: багата, грамотна, чиста, лаконічна, багатослівна, дохідлива, засмічена

Актуалізація знань учнів при поясненні нового матеріалу: кількість піднятих

Час, витрачений на відповіді


V. Підвищення осмислення засвоєння матеріалу


Забезпечення засвоєння зв’язку: усне опитування, розв’язування задач, письмове опитування, опитування з місця, програмове опитування

Засвоєння програмового матеріалу учнями: відмінне, добре, задовільне, слабке

Наочність: достатня, зайва, відсутня

Використання ІКТ та їх вид: кінофільми, презентації, діаграми, карти, картосхеми, звукозаписи, інше

Ефективність використання ІКТ: висока, добра, задовільна, низька.

Відповідність темі: повна, часткова, не відповідає 


VІ. Підсумок уроку


Наявність підсумку, його відсутність


І. Аналіз домашнього завдання


Чи здійснено пояснення?

Дотримано вимоги санітарних норм

Чи здійснено диференціацію?

4.
Раціональність витрати часу на різних етапах уроку

Затрати часу на різні етапи (перегини)

5.
Міжпредметні зв’язки

Здійснюються, не здійснюються,  здійснюються формально

6.
Відгуки до уроку

Позитивні
Негативні


7.
Пропозиції по вдосконаленню уроку

Відповідальний за вивчення
Підпис_________ ПІБ _____________________ 
Ознайомлення вчителя
Підпис_________ ПІБ ______________________

Немає коментарів:

Дописати коментар